Officiële mededeling

De lokale overheden en de club stelden vast dat een deel van onze supporters niet alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd hebben tijdens de wedstrijd tegen Lommel SK. Regels die nochtans duidelijk en zichtbaar aangekondigd waren.

De club veroordeelt met klem het onrespectvol gedrag van sommige fans en de niet-naleving van de richtlijnen. Via deze oproep hopen we dat iedereen gehoor geeft aan de opvolging van de regels tijdens de eerstvolgende thuismatch in het Joseph Marienstadion. We  willen hoe dan ook vermijden dat we als club striktere maatregelen opgelegd krijgen of dat we genoodzaakt zijn om een of meerdere tribunes te sluiten. Om het niet zo ver te laten komen, rekenen we dus op de medewerking van al onze fans!

RUSG deelt ook graag mee dat de club extra zitjes heeft laten zetten in de oosttribune, zodat haar fans daar ook in alle veiligheid de wedstrijden konden bijwonen. We vragen dus ook om deze stoeltjes te gebruiken om te voorkomen dat de hele tribune dicht moet.

Als geheugensteuntje lijsten we de voornaamste regels op die al van toepassing zijn :

- Zak enkel naar het stadion af als je in het bezit bent van een geldig ingangsbewijs dat je besteld heb.

- Draag te allen tijde jouw masker, zelfs wanneer je neerzit. Tijdens het drinken mag het masker uiteraard even afgezet worden. Een drankje klemmen is geen vrijgeleide om minutenlang geen masker op te hebben. 

- Blijf steeds op je plaats zitten. Behalve bij het verlaten van het stadion of wanneer een steward jou de toelating geeft om recht te staan.

- In de tribunes Oost en West moet iedereen alleen zitten. Houd ook ten minste 1,5 meter afstand met je medesupporters. 

- Ga zelf niet langs bij de mobiele drankverkopers. Doe teken en wacht tot hij of zij naar jou toekomt. 

- Het stadion betreden met drank of voedingswaren is niet toegelaten.

- Ontruim het stadion op het door de speaker aangekondigde tijdstip.

- De Pro League en RUSG sporen jou aan om de Coronalert-app te downloaden en te activeren. 


Vanaf zondag 11/10, voor de komst van KSK Heist, zullen er bijkomende maatregelen van kracht zijn: 

- Om volledig aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen blijven drankstanden gesloten en er zal geen alcohol verkrijgbaar zijn. Bij de mobiele drankverkopers zal je enkel water kunnen kopen. 

- In overeenstemming met de voorschriften van de Pro League geldt er een algemeen rookverbod binnen het perimeter van het stadion. 


We raden jou ook aan regelmatig zelf informatie in te winnen over de maatregelen die van kracht zijn. Je kan deze raadplegen op onze website bij de voorbeschouwingen van een wedstrijd of in de Covid-19 protocollen. De regels kunnen veranderen naargelang de aanbevelingen van de overheden. 

Het clubpersoneel, de vrijwilligers en de stewards zijn er om jou te helpen, maar ook op toe te zien op de correcte naleving van de regels. Wij zullen agressief gedrag ten opzichte van al deze mensen, zoals vorig weekend het geval was, niet tolereren. 

Elke inbreuk op het reglement van inwendige orde, en op de regels die hierboven werden vermeld, zal leiden tot sancties die conform zijn aan de Voetbalwet. Er werden intussen al administratieve straffen uitgesproken tegen mensen die door de ordediensten geïdentificeerd konden worden. 

Wij hopen van harte dat elke supporter het niet zo ver zal laten komen. Deel dit artikel :