OPROEPING | Gewone Algemene Vergaderinhg


ROYALE UNION SAINT-GILLOISE


afgekort R.U.S.G.


Coöperatieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid

te Vorst (1190 Brussel), Brusselse Steenweg, 223

                                                                                                      Register van de Rechtspersonen Brussel Nummer 0417.144.936


OPROEPING


GEWONE ALGEMENE VERGADERING

2019.01.14 om 11:00 UURDagorde

1. Controle van de oproepingen

2. Aanwezigheden en volmachten

3. Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

4. Goedkeuring P.V. van de Algemene Vergadering van 02 juli 2018

5. Managementverslag van de Raad van Bestuur

6. Toepassing artikels 431 en 432 van het Wetboek van vennootschappendu Code des sociétés

7. Verslag van de Commisaris

8. Goedkeuring van de rekeningen per 30 juni 2018

9. Toewijzing van het resultaat

10.Kwijting aan de beheerders en de commissaris

11. Benoeming van een commissaris

12. Kapitaalverhoging door inbreng in geld en / of in natura

13. Mandaat van vertegenwoordiging voor het vervullen van formaliteiten


                                                                                                                           -----------------------------------------------


OPROEPING


BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

 2019.01.14 om 12:00 UUR


Dagorde1. Controle van de oproepingen

2. Aanwezigheden en volmachten

3. Samenstelling Bureau van de Algemene Vergadering

4. Kapitaalverhoging door inbreng in geld en / of in natura

5. Vaststelling van voltooiing van de kapitaalverhoging.

6. Wijziging van de statuten: artikels 19, 21, 23, 27, 28, 30 en  31.

7. Mandaat van vertegenwoordiging voor het vervullen van formaliteiten-----------------------------------------------


Deel dit artikel :