EDJ | De prestatie van de week!

Deze week zijn het de ouders van onze jonge spelers mensen die we in de bloemetjes willen zetten.

Tijdens de U15-, U16- en U17-wedstrijden dit weekend tegen Crossing Schaarbeek, droegen niet minder dan 32 ouders de kleuren van "Parent Fair Play", een initiatief van het ACFF.

Het doel van deze jaarlijkse actie is om een klimaat van wederzijds respect te creëren tijdens jeugdwedstrijden en om alle betrokkenen verantwoordelijk te maken tijdens deze wedstrijden.

We danken alle deelnemers aan dit weekend!

Deel dit artikel :