Onze ploegen zijn voltallig.
De data van de eerste trainingen zijn gekend!
Een nieuw sportief directeur voor onze Academy !
Buitengewone Algemene Vergadering